Tantra Rituál Savitryi  & Tao Tantra

Tantrická masaž je RITUÁLOM uctenia si vlastného tela ako energetického chrámu mužskej/ženskej energie  v meditácií masáže. Tantra je hlavne o láskyplnom vedomom dotyku, pričom prijímajúci sa dostáva do maximalneho uvoľnenia a tým preciťuje masážou vyvolané často nepoznané emócie. Dotyk v tantrickej masáži je výlučne o prijímaní na fyzickej, energetickej a spirituálnej úrovni. Tantricka masáž laskyplnými dotykmi uvoľňuje a rozprúdi energie v tele a spušťa nepoznané procesy. Sú to dotyky dokonalého uvoľnenia, relaxu a harmónie ako aj nabudenia a vzrušenia. Tantra je vedomá práca s kundaliny/sexuálnou energiou ako základnou životnou esenciou, jej nabudenie a následné pozdvihnutie do vyšších sfér skrze dotyky, pierka, kožušinky a zaverečnú olejovú masáž.

Dotknite sa svojho tela, srdca a duše. Zažite dobrodružstvo zdieľania energíí v doteraz nepoznanej úrovni.

Tantrický Dotyk zmyslov                                   Tantra Savitryi                                              Tao Tantra

Etický Kodex Zmyslových Tantra  a Savitryi masáži

Tantra zmyslova masáž je jednou z najstarších, najprirodzenehších a najpríjemnejších spôsobov dotyku, telesného kontaktu medzi dávajúcim a prijímajúcim. Cieľom je udržať zdravý priebeh života, liečba konkrétnych oblasti, uvoľnenie, ukľudnenie, odstránenie napätia a odbúranie stresu. Zmyslová masáž spája telo, dušu, srdce v jeden celok. Zmyslová masáž nie je erotická výmena ani bežný sexuálny kontakt. Počas masáže prijímajúci prežíva dotyky a stimuly, nič odovzdávajúcej strane (masérke) nevracia, čo mu umožní ponoriť sa naozaj hlboko do vlastného prežívanie a meditácie. Prijímajúci sa nedotýka masérky a zostáva po celú dobu masáže v pasívnej, prijímajúcej roli. Pri porušení pravidiel ma masérka právo predčasne ukončiť masáž.