O nás

Vstúpte do sveta Relaxu a Harmónie / Enter the world of Relax and Harmony


a vychutnajte si dotykovú starostlivosť založenú na pradávnych tradíciách, prelínajúcich sa s naším tradičným láskavým prístupom certifikovaných mesériek ...

Filozofiou nášho relaxačného centra je používanie zmyslových dotykov, vnemov na harmonizáciu a uvoľnenie tela a duše cez osobný prístup ku každém klientovi / klientke.                

Ponúkame Vám širokú škálu relaxačných zmyslových masáží a procedúr, ktoré pomôžu dokonale zharmonizovať dušu, zregenerovať telo, umožnia vašej pokožke zažívať mladosť do vysokého veku a poskytnú Vám čarovné momenty uvoľnenia a pohody.     Prajeme vám dokonalý pôžitok pre vaše zmysly a nový príliv energie pre vaše telo. 

S láskou váš Dotyk zmyslov


and  enjoy  the  touching  care  based on ancient traditions combined with our traditional love aproach of certified masseur...

Our philosophy is using the sense touches and sense perception for harmonization and relief of your body and soul through a unique and personal approach to each of our clients.

We are offering a wide range of relaxation sense massages and procedures which help harmonize your soul and regenerate your body. Your skin has the chance to experience its youth until higher age and you are given wonderful moments of relax and comfort. We wish you a perfect pleasurement for your senses and a renewed flow of energy for your body.

With love, your Sense Touch