Vstúpte do sveta Rituálnych masáži...

a vychutnajte si dotykovú starostlivosť založenú na pradávnych tradíciách, prelínajúcich sa s naším tradičným láskavým prístupom certifikovaných masériek / masérov...

S láskou, váš  Dotyk zmyslov

Enter the world of Rite massage... 

and  enjoy  the touching care  based on  ancient  traditions combined with our traditional love aproach of certrified masseurs ... 

With love, your Sense Touch


Nechajte sa rozmaznávať

sme tu pre Vás, dotkneme sa Vašich zmyslov

Dotyk

Odpradávna sa dotykom lieči duša človeka, nechajte sa hyčkať a rozmaznávať dotykmi na správnych miestach. Dotkneme sa Vás tam, kde to potrebuje Vaša duša.

Zmysel

Precíťte dotyk, 

ovoňajte arómu šíriacu  sa  Vašim  telom, započúvajte  sa do  tónov...  

Opätovné  nabudenie  Vašich zmyslov  je  našim  cieľom.

Relax

Uvoľnenie  tela  a  mysle  je dôležitou   súčasťou života človeka. Relaxujte a oddychujte pod našimi rukami, kroré Vás uvoľnia a znovu navodia pocit kľudu a pohody.

Uvoľní sa vaše telo aj myseľ / Relax your Body and Soul

Naše  rituálne masáže  vám  poskytnú  nezabudnuteľný  zážitok.

Our rite massage will let you unforget relax spirit experience.

Etický Kodex Rituálnych zmyslových a Tantra masáži

Rituálna zmyslova masáž je jednou z najstarších, najprirodzenehších a najpríjemnejších spôsobov dotyku, telesného kontaktu medzi dávajúcim a prijímajúcim. Cieľom je udržať zdravý priebeh života, liečba konkrétnych oblasti, uvoľnenie, ukľudnenie, odstránenie napätia a odbúranie stresu. Rituálna zmyslová masáž spája telo, dušu, srdce v jeden celok. Rituálna zmyslová masáž nie je erotická výmena ani bežný sexuálny kontakt. Počas masáže prijímajúci prežíva dotyky a stimuly, nič odovzdávajúcej strane (masérke/masérovi) nevracia, čo mu umožní ponoriť sa naozaj hlboko do vlastného prežívanie a meditácie. Prijímajúci sa nedotýka masérky/maséra a zostáva po celú dobu masáže v pasívnej, prijímajúcej roli. Pri porušení pravidiel ma masérka/masér právo predčasne ukončiť masáž.

Ethical Codex of Ritual, Sense and Tantra massages

A ritual massage is one of the oldest, most natural and most pleasant ways of how to touch - the body contact between the giving and receving person. Its aim is to keep the healthy lifestyle, to treat specific areas, relief, soothing, removing stress and tensions. It connects the body, soul and heart into one unit. It is not any erotic exchange, nor common sexual contact. The receiving person experiences touching and stimuli, does not give anything to the massage therapist, which enables to dive deep into your own perceiving and meditation. The receiving person does not touch the therapist and stays passive throughout the whole massage. Breaking the rules gives the massage therapist the right to interrupt the process before end.